Untitled-2

از سوی دیگر طبق این گزارش در اولین ماه زمستان، تورم نقطه به نقطه دهک اول درآمدی با 2/ 37‌درصد بالاترین در میان دهک‌‌‌های درآمدی است، دهک دوم با 7/ 36‌درصد و دهک دهم با 4/ 36‌درصد بیشترین افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده‌اند. معمولا رشد قابل‌توجه تورم دهک دهم درآمدی متاثر از افزایش تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات است، در حالی که در دی ماه این مساله به کالاهای غیرخوراکی و خدمات محدود نمانده و دهک دهم در هر دو گروه کالاهای خوراکی و غیر‌خوراکی بالاترین رشد در تورم نقطه به نقطه به ثبت رساند. مرکز آمار در گزارش دیگری تورم استان‌های کشور را نیز ارائه داد که بر اساس آن تهران با 9/ 3‌درصد بالاترین تورم ماهانه را در میان استان‌‌‌های کشور تجربه کرد و استان‌‌‌های همدان با 6/ 2‌درصد و گیلان با 5/ 2‌درصد در رده‌‌‌های بعدی بالاترین افزایش شاخص بهای مصرف کننده قرار گرفته‌اند.

انتقال تورم به پردرآمدها

مرکز آمار ایران در گزارشی اطلاعات مربوط به تورم دهکی در دی ماه را منتشر کرد. بر این اساس در اولین ماه زمستان، دهک دهم درآمدی با تجربه کردن تورمی معادل 7/ 2‌درصد بیشترین تورم ماهانه را به ثبت رساند. دهک‌‌‌های هشتم و نهم نیز در رده‌‌‌های بعدی تورم ماهانه قرار گرفتند. از طرفی کمترین میزان تورم ماهانه در دی‌‌‌ماه متعلق به دهک اول درآمدی بود که عدد 7/ 1 را به ثبت رساند.

درآذرماه نیز دهک دهم بالاترین تورم ماهانه را در میان دهک‌های درآمدی ثبت کرده بود؛ این در حالی است که این جایگاه در بیشتر ماه‌‌‌های سال گذشته در اختیار دهک اول درآمدی بود که این موضوع از انتقال تورم به دهک‌‌‌های بالایی جامعه حکایت دارد. علت این مساله را می‎توان در کاهش تورم خوراکی‌‌‌ها در ماه‌‌‌های اخیر و بازگشت تورم به کالاهای بادوام، ‌‌‌غیرخوراکی و خدمات جست‌وجو کرد. عمده سبد دهک‌‌‌های پائین درآمدی را کالاهای خوراکی تشکیل می‌دهند در حالی که سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دهک‌‌‌های بالای درآمدی بیشتر است. در تورم نقطه به نقطه ترتیب‌‌‌ها کمی متفاوت است.

بر اساس گزارش منتشر شده در اولین ماه زمستان دهک اول درآمدی با 2/ 37‌درصد افزایش شاخص‌‌‌بهای مصرف‌کننده نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده است. دهک دوم درآمدی با 7/ 36‌درصد در جایگاه دوم و دهک سوم درآمدی با 4/ 36‌درصد سومین تورم نقطه به نقطه بزرگ در دی‌‌‌ماه را تجربه کردند. نکته قابل‌توجه در آمار تورم نقطه به نقطه این است که دهک دهم درآمدی در هر دو گروه عمده کالاهای خوراکی و کالاهای غیرخوراکی و خدمات بالاترین تورم را به ثبت رسانده است.

در بخش تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی، دهک دهم 3/ 43‌درصد و در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات دهک دهم با 7/ 34‌درصد بیشترین تورم را در هر دو گروه تجربه کرد. در نهایت در آمارهای تورم میانگین 12 ماهه، ‌‌‌ دهک اول و دوم درآمدی، هر دو با 2/ 45‌درصد بیشترین افزایش این شاخص در دی‌‌‌ماه را تجربه کردند. دهک نهم درآمدی نیز با 6/ 41‌درصد کمترین تورم میانگین 12ماهه را به ثبت رساند.

جزئیات دیگر تورم دهکی

در حالی که تورم نقطه به نقطه کل کشور در دی ماه 9/ 35‌درصد به ثبت رسیده است، تورم نقطه به نقطه دهک‌‌‌های مختلف درآمدی از 35‌درصد تا 2/ 37‌درصد متغیر است. در میان کالاهای خوراکی و آشامیدنی این شاخص از 9/ 41‌درصد که متعلق به دهک سوم و چهارم درآمدی است آغاز می‌شود و تا 3/ 43‌درصد که متعلق به دهک نهم و دهم درآمدی است ادامه دارد. تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی نیز بازه‌‌‌ای از 5/ 30‌درصد تا 7/ 34‌درصد را پوشش می‌دهد. بررسی تورم میانگین سالانه گروه‌‌‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد که این شاخص در دی ماه در بازه 6/ 41 تا 2/ 45 درصد متغیر است. این بازه در دو گروه عمده کالاهای خوراکی و کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات نیز به ترتیب در بازه 7/ 55 تا 5/ 56‌درصدی و بازه 7/ 33 تا 4/ 38‌درصدی قرار دارند.

تصویر استانی تورم دی

مرکز آمار ایران در گزارش دیگری اطلاعات مربوط به تورم استانی را نیز منتشر کرد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه استان‌‌‌های کشور در بازه 9/ 28 الی 3/ 44‌درصدی قرار گرفته است که استان سیستان و بلوچستان کمترین تورم نقطه به نقطه و کهگیلویه و بویراحمد بالاترین نرخ تورم را دارند. استان مازندران با 1/ 41‌درصد و البرز با 4/ 39‌درصد در رتبه‌های بعدی بالاترین تورم نقطه به نقطه استانی قرار دارند و در سوی دیگر همدان با 2/ 30‌درصد و خوزستان با 9/ 31 درصد در رده‌‌‌های بعدی کمترین تورم نقطه به نقطه دی‌‌‌ماه جای گرفته‌اند. در اولین ماه زمستان تورم نقطه به نقطه کشور 9/ 35 درصد به ثبت رسیده است. از سوی دیگر آمار تورم ماهانه استان‌‌‌های کشور حاکی از آن است که کمترین نرخ تورم ماهانه با 1/ 0‌درصد متعلق به استان خوزستان است، استان زنجان با 2/ 0‌درصد و خراسان رضوی با یک‌درصد در رتبه‌‌‌های بعدی کمترین تورم‌‌‌ ماهانه قرار گرفته‌‌‌اند.

از طرفی بالاترین تورم ماهانه با 9/ 3‌درصد به تهران تعلق دارد. استان همدان با 6/ 2 و استان‌های گیلان، بوشهر و خراسان جنوبی با 5/ 2‌درصد تورم ماهانه در دی‌‌‌ماه در رده‌‌‌های بعدی بالاترین تورم ماهانه قرار گرفته‌اند. تورم ماهانه کل کشور در دی‌‌‌ماه 4/ 2‌درصد ثبت شده بود.

در نهایت در آمارهای تورم میانگین استان‌‌‌های کشور، کهگیلویه‌وبویراحمد با 50‌درصد بالاترین تورم را تجربه کرده است. استان ایلام با 7/ 49‌درصد و استان زنجان با 3/ 48‌درصد رتبه‌های بعدی بیشترین میانگین تورم سالانه را ثبت کردند. از سوی دیگر استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و قم به ترتیب با 1/ 40‌درصد، ‌‌‌ 1/ 39‌درصد و 5/ 38‌درصد کمترین تورم میانگین سالانه را در دی‌‌‌ماه تجربه کردند. نکته قابل‌توجه در این بخش این است که در دی ماه، 25 استان کشور تورمی بالاتر از تورم میانگین سالانه کل به ثبت رساندند.

جزئیات بیشتر تورم استانی

گزارش مرکز آمار تورم استانی را در دو سطح خانوار روستایی و شهری بررسی کرده است. بر این اساس خانوار شهری در طول دی‌‌‌ماه تورمی معادل 5/ 2‌درصد را تجربه کرده و در سطح استان‌‌‌ها، ‌‌‌استان تهران با 9/ 3‌درصد بالاترین تورم ماهانه خانوار شهری در میان استان‌‌‌های کشور را تجربه کرده است و کمترین مقدار با 4/ 0‌درصد متعلق به استان زنجان است. در بخش تورم نقطه به نقطه بالاترین میزان تورم با 9/ 42‌درصد در کهگیلویه و بویراحمد ثبت شده است و کمترین آن با 4/ 28‌درصد متعلق به سیستان و بلوچستان است. در بخش تورم میانگین نیز زنجان و ایلام با 49‌درصد صدرنشین‌ هستند و قم با 5/ 38‌درصد کمترین مقدار این بخش را دارد.

در بخش خانوار روستایی، ‌‌‌استان تهران با 6/ 3‌درصد بیشترین و خوزستان با منفی 5/ 0‌درصد کمترین تورم را تجربه کرد. در بخش تورم نقطه به نقطه خانوار روستایی، کهگیلویه و بویراحمد با 1/ 47‌درصد بیشترین و همدان با 3/ 26‌درصد کمترین آمار به ثبت رسانده‌اند. در بخش تورم میانگین سالانه خانوار روستایی نیز کهگیلویه و بویراحمد با 6/ 53‌درصد بیشترین و سیستان و بلوچستان با 8/ 39‌درصد کمترین آمار را به ثبت رساندند.