پس از لس‌آنجلس، نیویورک که میزبان محله مشهور منهتن است با تولید ناخالص داخلی ۷/  ۶۲۹ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۵ در رده دوم قرار گرفته است. شهر هوستون تگزاس نیز پس از لس‌آنجلس و نیویورک در رده سوم بزرگ‌ترین اقتصادهای شهری آمریکا قرار گرفته است. این سه شهر در مجموع ۱۰ درصد از کل اقتصاد آمریکا را در اختیار داشته‌اند و از هر ۱۰ دلاری که اقتصاد آمریکا تولید می‌کند، یک دلار آن مربوط به یکی از این سه شهر است. به گفته دفتر آمار بازار کار آمریکا، لس‌آنجلس بزرگ‌ترین پایگاه تولیدی آمریکا نیز هست و کارخانه‌های این شهر در سال ۲۰۱۷ برای ۳۴۱ هزار نفر شغل ایجاد کرده‌اند و ۲۵ میلیارد دلار دستمزد پرداخته‌اند. تا پایان سال ۲۰۱۷ پرجمعیت‌ترین شهر آمریکایی نیویورک بوده است که بدون در نظر گرفتن جمعیت حومه آن حدود هشت میلیون و ۶۲۳ هزار شهروند در آن زندگی می‌کرده‌اند. لس‌آنجلس، شیکاگو، هوستون و فونیکس نیز به ترتیب در رده‌های دوم تا پنجم پرجمعیت‌ترین شهرهای آمریکایی قرار گرفته‌اند. از منظر ایالتی نیز ایالت کالیفرنیا کماکان بزرگ‌ترین اقتصاد ایالتی در آمریکا است. تولیدات اقتصادی کالیفرنیا در حال حاضر تنها کمتر از خود آمریکا، چین، ژاپن و آلمان است. این ایالت ۱۲ درصد جمعیت آمریکا را دارد، اما بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ نقشی ۱۶ درصدی از کل اشتغال‌زایی در آمریکا داشته است. در همین دوره زمانی سهم این ایالت از اقتصاد ملی آمریکا به ۲/ ۱۴ درصد افزایش یافته است.