آرشیو روزنامه شماره ۴۴۲۲ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۴۲۲

  • دستی از غیب برون آید و کاری بکند

    طهماسب مظاهری مهدی حیدری
    وضعیت اقتصادی کشور نیاز به توضیح و تفسیر ندارد و بنابراین یادداشت را بدون مقدمه و ذکر شرایط حاضر آغاز می‌کنیم. حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی مردم است که نگران و دستپاچه، دنبال تبدیل آن به دارایی دیگر و حفظ ارزش سرمایه خود هستند. اینکه چه شد که به اینجا رسیدیم و ‌ای کاش فلان تصمیم گرفته نمی‌شد که شرایط طور دیگری رقم می‌خورد را فراموش کنیم.

بیشتر