آرشیو روزنامه شماره ۴۷۳۲ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۴۷۳۲

  • اندازه دولت و فرهنگ

    دکتر تیمور رحمانی
    ما ایرانیان در حدی که از آموزه‌های دینی می‌دانیم از اهداف اساسی رسالت پیامبران الهی تعالی فرهنگ و اخلاق بوده است و منازعه‌ای در این زمینه نیست. بر اساس همان آموزه‌ها می‌دانیم که پرهیز از ریا، تملق، بی‌صداقتی و مواردی از این دست بسیار مورد تاکید بوده و ادبیات و عرفان ایران نیز مالامال از پند و اندرز در این زمینه است. همچنین می‌دانیم که ما ایرانیان در این زمینه از خود رضایت نداریم.

ویدئوهای اقتصادی

بیشتر