شماره روزنامه ۵۵۱۸
|
آرشیو روزنامه شماره ۵۵۱۸ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۵۵۱۸

  • تغییرات اقلیمی و دولت‌‏های پاسخگو

    دکتر جعفر خیرخواهان
    شاید بتوان مهم‌ترین معضل بشر در قرن حاضر را تغییرات اقلیمی و نوسانات شدید آب و هوایی ناشی از صنعتی‌‌شدن و آلودگی هوا و ویرانی محیط زیست دانست که زمین را بسیار گرم و در برخی مناطق غیرقابل سکونت می‌‌سازد. این پدیده جدید رو به وخامت که کل سیاره زمین را تهدید می‌‌کند، هزینه‌های هنگفتی بر دوش کشورها به‌ویژه در مناطق گرم و خشک و در حاشیه دریاها می‌‌اندازد.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر
مدیران خودرو