آرشیو روزنامه شماره ۵۲۹۹ دنیای اقتصاد

اخبار سرمقاله - روزنامه شماره ۵۲۹۹

  • لویاتان جهانی

    دکتر روح‌اله اسلامی *
    انسان‌ها موجوداتی خردمند هستند و می‌توانند با محاسبه مخاطرات زندگی جمعی را کاهش دهند و به سمت افزایش زمان فراغت حرکت کنند. شیوه علمی فکر کردن در باب سیاست باعث شد سازوکار قرارداد اجتماعی خطرات جنگ را کاهش دهد.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر