افشاگری پزشکیان درباره صف کشی اصولگرایان علیه در مناظره

مسعود پزشکیان گفت:‌ ۴ نفر در مقابل من قرار گرفته‌اند،‌ درک من از سیاست خارجی کشور عزت و حکمت و مصلحت است اما برداشت دیگران از این سه اصل با من  متفاوت است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.