کاهش قیمت دام سنگین ادامه دارد

مدیرعامل اتحادیه عشایر دامداران متحرک با اعلام این مطلب گفت: براساس برآورد‌های صورت گرفته تا پایان فصل تابستان ۲.۵ تا ۳ میلیون راس دام عرضه می‌شود که براین اساس قیمت حداقل ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.

فضل خرم  گفت: برآوردها حاکی از آن است که در مردادماه قیمت دام ناشی از افزایش حجم عرضه کاهش یابد.

خرم ادامه داد: تا پایان فصل تابستان حداقل ۲.۵ تا ۳ میلیون راس دام عرضه می شود که بدلیل ازدیاد عرضه از اواسط تیرماه و مرداد، قیمت دام حداقل ۱۰ درصد کاهش می یابد که این امر بر قیمت گوشت هم اثر گذار است.

مدیرعامل اتحادیه عشایر دامداران متحرک ایرانیان گفت: بنابر پیگیری های مکرر برای تولید قراردادی دام، در حال صدور مجوز هستیم که براین اساس قرار است قرارداد ۱.۵ میلیون راس دام با ۱۵۰ هزارتن نهاده منعقد شود. گفتنی است که هدف اصلی در بحث تولید قراردادی، نظام مند کردن تولید است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.