سخنان جنجالی کامبیز مهدیزاده در حمایت از پزشکیان + فیلم

کامبیزمهدیزاده در مصاحبه با صداوسیما با انتقاد از عملکرد اصولگرایان از مذاکرات برجام گفت: اصولگرایان تاکنون کدام مذاکره را به سرانجام رساندند؟

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.