مصطفی پورمحمدی: به برنامه هفتم نقد جدی دارم

مصطفی پورمحمدی نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در نشست با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: از اینکه در جمع نماینگان برجسته بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه هستم خوشحالم. ما باید شنونده باشیم و سعی کنیم که با شما گفتگوهای بیشتری داشته و به شما  اعتماد و نظرات شما را جدی تلقی کنیم.

خبر مرتبط
پورمحمدی هم سانسور را تجربه کرد؟

کلیپی که برای پخش از بخش‌های خبری ۲۰:۳۰ و ۲۱ امشب به صداوسیما ارسال شده، تقطیع شد‌ه است.

وی تصریح کرد: من ادعا نمی‌کنم و وعده نمی‌دهم و جامعه این دو را قبول نمی‌کند، مشکل بزرگی در سطح مدیریتی کشور ایجاد شده است. من به پیشینه خود استناد می‌کنم و مبنای همکاری‌های آینده قرار می‌دهم.

پورمحمدی گفت: من به نقش مردم در حوزه فرهنگی،‌ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و بخش‌های دیگر اعتماد دارم. ۸۶ هزار بنگاه فعال داریم. این یک اصل است که من در گذشته در هر حوزه بخش‌های مختلفی را فعال کردم. در وزارت کشور سمن‌ها را فعال کردم. به عنوان مثال ما معاونت اجتماعی را تشکیل دادیم و سمن‌ها را در آنجا ایجاد کردیم.

وی خاطرنشان کرد: من همه  اتاق‌های ایران را دیدم و به اتاق بازرگانی ایران در دوران مسئولیت سرکشی کردم و شنونده بودم. دولت برای موفقیت باید پشت سر مردم و بخش خصوصی حرکت کند و این را باید باور داشته باشد و عمل کند که سخت است. با مدیریت و ضوابط در ایران اجرای این نگاه بسیار سخت است اما ذهنیت و نگاه و اطلاعات و عزم آن را دارم.

پورمحمدی گفت: اگر بخش خصوصی و مردمی همدلی جدی داشته باشند، همدلی در بخش تولید هم ایجاد خواهد شد. بحث بی ثباتی و شناوری مباحث اقتصادی و پولی و آثارش در ناترازی‌ها به طور جدی خود را نشان می‌دهد. اساس برنامه من ثبات برنامه اقتصادی است و اگر بتوانیم این ثبات را ایجاد کنیم، امواج سهمگین را کاهش می‌دهیم و پیش بینی پذیری خواهد شد.

وی گفت: ما هدفگذاری ۸ درصد در کشور داریم اما در صورت اجرایی نشدن، سناریوهای بعدی ما چیست؟ ما در کشور فقط بر روی یک سناریو متمرکز می‌شویم که درست نیست. من به برنامه هفتم نقد جدی دارم. ثبات یک اصل عمده در اقتصاد است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.