ماجرای آسیب چشمی صبا آذرپیک چیست؟/توضیحات درباره خدمات درمانی به آذرپیک در زندان

طی روز‌های گذشته و پس از اجرای حکم صفورا (صبا) آذرپیک ادعا‌هایی از طریق همسر محکوم در فضای مجازی منتشر شد. پس از انتشار ادعا‌های مورد اشاره و طبق پیگیری‌های صورت گرفته در مورد آسیب دیدن چشم خانم آذرپیک هنگام اجرای حکم توسط ضابط پرونده، مطابق معاینات دقیق صورت گرفته هنگام ورود محکوم به زندان زنان مشخص شد هیچ آسیبی از ناحیه چشم در صبا آذرپیک مشاهده نشده و در پرونده معاینه پزشکی وی هنگام ورود به زندان موردی از آسیب به چشم ثبت نشده است.

خبر مرتبط
صفورا آذر پیک جهت اجرای حکم وارد زندان شد

در پی قطعی شدن حکم قضایی صفورا آذرپیک این فرد جهت اجرای احکام صادره وارد زندان شد.

بنابر این گزارش؛ البته گفتنی است آذرپیک هنگام ورود و پذیرش در زندان نزد دادیار ناظر بر زندان رفته و شکایتی علیه ضابط مجری حکم ثبت کرده که این شکایت در دست بررسی است.

همچنین همسر فرد محکوم ادعا‌هایی در مورد وضعیت پزشکی آذرپیک داشته است که یادآور می‌شود سازمان زندان‌ها برای تمام زندانیان در سراسر کشور متعهد به فراهم آوردن امکانات پزشکی است و احیانا اگر محکوم نیاز به دریافت خدمات پزشکی و درمانی داشته باشد این خدمات را در بهداری زندان و یا نزد پزشک متخصص خارج از زندان به صورت رایگان دریافت خواهد کرد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.