یک پیش بینی‌ درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات

روزنامه اطلاعات نوشت: خیل عظیم و عجیب مشتاقان پُست ریاست جمهوری که عمده آنها فاقد هرگونه تجربه مدیریتی در حوزه های کلان اجرایی و اقتصادی هستند، صرفاً به طرح شعارهای مبهم و کلی گویی آرمان هایی پرداختند که برای رأی دهندگان هشتم تیر معیار تصمیم گیری نیست.

در واقع نامزدهای ثبت نام کرده فراموش کردند سطح آگاهی و مطالبات عمومی جامعه سالهاست از مرحله اهمیت دادن به شعارهای کلی نظیر ایران آباد،  اجرای قانون، عمل به اسلام و آرمان هایی از این دست فراتر رفته است.

 برای آنان که ۲۲ روز دیگر قرار است پای صندوق های رأی حاضر شوند، مهم نیست که خصومت فردی و جناحی هریک از نامزدها با رقبای انتخاباتی خود از کجا و به چه دلیل نشأت گرفته است؟ سخنرانی کدام داوطلب پرشورتر از دیگری است و کاروان تبلیغاتی کدامیک جمعیت بیشتری دارد؟

مردم ما در چنبره مشکلات اقتصادی بزرگی نظیر تحریم های بین المللی، رکود تولید، بیکاری مفرط، تورم فزاینده، فساد سیستماتیک، ناترازی منابع انرژی، فرار سرمایه ها، اُفت مداوم ارزش پول ملی، فرسودگی زیرساخت های صنعتی، بی  ثباتی محیط کسب و کار، بحران کم آبی و تشدید فاصله طبقاتی گیر افتاده  اند و ناکارایی مدیریت های قبلی در رفع این مشکلات موجب دلسردی مردم و کاهش مشارکت آنها در انتخابات قبلی شده است.

اینک که نسبت به ادوار قبلی طیف نسبتاً وسیع تری از جناحین سیاسی در انتخابات حضور یافته اند، برنامه روشن نامزدهای نهایی (که هفته آینده از فیلتر صلاحیت سنجی شورای نگهبان عبور خواهند کرد) برای رفع هر یک این چالش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح رأی دهندگان کمک کرده و آمار مشارکت مردم در پای صندوق آرا افزایش دهد.

بدیهی است بالاترین قدرت یک رئیس جمهوری برای مبارزه با مشکلات اقتصادی کشور، پشتیبانی تعداد بیشتر مردم از برنامه  های مدیریتی اوست. اگر فرصت باقیمانده تا روز انتخابات صرف جَدَل های انتقام  گونه سیاسی و مناظرات بی نتیجه میان نامزدهای نهایی شود یا کاندیدای تأیید صلاحیت شده از مرحله کلی گویی آرمان ها و طرح برنامه های مبهم فراتر نروند، بدون شک آمار رأی دهندگان انتخابات پیش رو افزایش نخواهد یافت و در این صورت نمی توان به موفقیت رئیس جمهوری آینده دل بست.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.