در پی شهادت ابراهیم رئیسی؛ اداره دولت بر عهده کیست؟

البته این موضوع با موافقت رهبر انقلاب قابل اجرا خواهد بود.

اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند که در صورت فوت، عزل، استعفا، و یا غیبت و بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور، معاون اول او با موافقت رهبر اختیارات و مسئولیت‌های او را برعهده می‌گیرد و شورای متشکل از او، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه موظف هستند شرایطی را فراهم کنند که ظرف مدت زمانی حداکثر ۵۰ روزه رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

 

خبر مرتبط
فوری؛ بیانیه هیات دولت در پی شهادت رئیس‌جمهور

بیانیه هیأت دولت در پی شهادت رئیس جمهور و هیأت همراه منتشر شد.

هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به پیش‌بینی قانون اساسی برای شرایط درگذشت رییس جمهور با تسلیت شهادت رئیس‌جمهور و همراهان او اظهار کرد: «در این خصوص با اصل ۱۳۱ قانون اساسی مواجهیم که در آن آمده است که در صورت فوت یا مواردی از این دست در خصوص رئیس‌جمهور، اداره کشور با موافقت رهبری به عهده معاون اول رئیس جمهور قرار می‌گیرد و معاون اول عملاً اختیارات رئیس‌جمهور را بر عهده می‌گیرد و یک شورا متشکل از روسای محلی و قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظفند ترتیبی را اتخاذ کنند که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رییس جمهور جدید انتخاب شود.»

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.