توضیح سخنگوی قوه قضائیه درباره اجرای حکم صادق زیبا کلام

سخنگوی قوه قضاییه ابراز داشت: حکم نام برده قطعی شده و از حکم نیز خبر داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: حکم حبس به اجرا درآمده و در حال حاضر یکی از احکام وی قطعی و اجرایی شده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: صادق زیباکلام از حکم خبر داشته و خود را به اجرای احکام معرفی کرده است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.