هشدار مهم وزارت بهداشت درباره پرستارنماها

دکتر عباس عبادی  درباره خدمات پرستاری در منزل و گزارش‌هایی از فعالیت افراد غیرپرستار و عوارض ناشی از اقدامات آنها اظهار کرد: توصیه وزارت بهداشت این است که خدمات پرستاری در منزل را صرفا از مراکز معتبر تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی دریافت کنند؛ چراکه مراکز معتبر تحت بازرسی و نظارت دقیق دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت قرار دارند. لیست این مراکز نیز در درگاه و وبگاه تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه افراد می‌توانند دریافت خدمات پرستاری در منزل را توسط شماره تلفن‌هایی که در سایت دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته، دریافت کنند، گفت: تبلیغاتی که در فضای مجازی و در برخی اماکن دیگر انجام می‌شود، مورد تایید وزارت بهداشت نیست و در این مورد پیگیری‌ها، چه آسیب مالی و چه آسیب جانی که به عزیزان وارد می‌شود، دشوار است. هرچند که وزارت بهداشت همچنان به عنوان حامی مردم در کنار آن‌ها است و این مشکلات پیگیری می‌شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ضمن اشاره به شیوه نظارت وزارت بهداشت بر فعالیت‌ مراکز پرستاری در منزل، درباره نحوه ورود وزارت بهداشت برای شناسایی مراکز غیرمجاز و برخورد با آنها، گفت: این مراکز شناسایی می‌شوند و برخی از آن‌ها حتی یک فضای فیزیکی نیز در اختیار ندارند و از فضای مجازی برای تبلیغات استفاده می‌کنند و اگر شناسایی شوند و یا گزارشی از مردم دریافت کنیم، حتما برخورد جدی و قانونی با آن‌ها خواهیم داشت.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.