یک تصمیم تاریخی در سیستم بانکی کشور+سند

  در حالی که کشور در تب و تاب تحولات فراوان و سریع بازگشت امام خمینی (ره) قرار داشت، وضعیت انجام امور مالی و بانکی در بانک‌های کشور محدود و نیمه تعطیل بود.

اما خبرها در همین زمان از فعالیت  شبانه روزی و فرصت طلبانه برخی صرافی‌ها حکایت می‌کند. بانک‌های کشور پس از یک دوره تحصن برای هفته‌ای ۳ روز (روز‌های زوج) باز شدند.

برای پرداخت از سپرده‌ها سقف تعیین شد. طبق خبر هرکسی در یک ماه و در ۱۰ مراجعه به شعبه، تنها امکان برداشت ۲۰ درصد (حداکثر ۱۰ هزار تومان) از موجودی خود را داشت. دو خبر بخوانید از روزنامه اطلاعات در روز‌های ۱۵ و ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ درباره وضعیت بانک‌ها و صرافی‌ها. 

بانک 2

بانک 1

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.