تنفس هوای پاک در تهران/ شاخص آلایندگی به 48 رسید

طبق داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوای مناطق بیست‌ودوگانه تهران هم‌اکنون با شاخص ۴۸ در وضعیت سبز و هوای پاک است.

در استان تهران شهریار با شاخص ۱۰۳ در وضعیت نارنجی و هوای ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

پاکدشت با شاخص ۹۰، قرچک با شاخص ۶۰، پیشوا با شاخص ۶۲، اسلامشهر با شاخص ۵۴، رباط کریم با شاخص ۶۸، دماوند با شاخص ۶۰، باغستان شهریار با شاخص ۷۱ و ملارد با شاخص ۵۶ در وضعیت زرد و قابل قبول هستند.

ورامین با شاخص ۴۵، پردیس با شاخص ۲۶، شهر قدس با شاخص ۳۳، دماوند با شاخص ۴۲ و رباط کریم با شاخص ۴۰ در وضعیت سبز و هوای پاک است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

از ابتدای سال جاری تا امروز در تهران ۹ روز هوای پاک، ۲۰۳ روز هوای قابل قبول، ۹۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۲ روز هوای ناسالم در روزشمار شاخص آلودگی هوا به ثبت رسیده است.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.