ممنوعیت دست دادن در قبرستان های این کشور

وزارت بهداشت کویت در نامه ای به شهرداری پایتخت این کشور آورده است: ممنوعیت دست دادن در اماکن برگزاری مراسم ترحیم در چارچوب اصرارها بر اتخاذ تمامی تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع بیماری های واگیردار در نتیجه دست دادن بین عزاداران در قبرستان ها است.

الجریده گزارش داد، وزارت بهداشت کویت در این نامه بر لزوم پرهیز از دست دادن در قبرستان ها و اکتفا کردن به ارتباط چشمی در این اماکن تاکید کرده است.

سعود الدبور شهرداری الکویت گفت: شهرداری به زودی بخشنامه ای در این خصوص صادر و دست دادن در سالن های عزاداری و مراسم ختم را ممنوع خواهد کرد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.