خبر خوشحال کننده برای تهرانی ها

همچنین  شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد99 قرار گرفته بود و وضعیت هوا در قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال تاکنون،  ۹ روز هوای پاک، 201 روز هوای قابل قبول، 88روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

خبر مرتبط
پیش‌بینی آب‌ و هوای تهران در ۵ روز آینده

هواشناسی تداوم بارندگی در تهران طی ۵ روز آینده را پیش بینی کرده است.

هوای تهران در هیچ روزی در وضعیت بسیار ناسالم و خطرناک قرار نداشته است. شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که این تقسیم‌بندی شامل « از صفر تا ۵۰ هوا پاک»، « ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول(سالم) یا متوسط»، «از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس»، «از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم»، «از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم» و «از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک» می‌شود.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.