اولین توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده تخلف واردات چای

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اجازه نمی‌دهیم این پرونده مهم و ملی پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی و تکمیل آن دچار اطاله رسیدگی شود.

گرچه نفس پدیدار شدن این فساد در تخصیص ارز و منابع ملی امری نگران کننده است اما اهتمام قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها در کشف و جلوگیری از ادامه آن و بستن گلوگاه های دیگر امری و مطلوب و پسندیده است. مقابله با فساد در کشور به طور سیستمی و همه جانبه صورت خواهد گرفت.

پس لرزه افشای فساد بزرگ چای/ اطلاعات: می گویند افتتاح ها به دست این دولت است اما فسادها مربوط به گذشته! 

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.