قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲| صعود محسوس قیمت‌ها

به گزارش دنیای اقتصاد، امروز قیمت طلا و سکه در جریان معاملات بازار افزایش را در مقایسه با روز گذشته تجربه کرده است.

قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۴۳ (دو هزار و چهل و سه ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۴۳ -۱.۴۰ -۰.۰۷ 12:00
۲,۰۴۴ ۲.۷۰ ۰.۱۳ روز قبل
۲,۰۴۱ ۳۲ ۱.۵۸ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۷۹,۶۰۰ (دو میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۷۹,۶۰۰ ۱۶,۴۰۰ ۰.۶۶ 14:29
۲,۴۶۳,۲۰۰ ۱۸,۴۰۰ ۰.۷۴ روز قبل
۲,۴۴۴,۸۰۰ ۷,۰۰۰ ۰.۲۸ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۷۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۷۴۱,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد و چهل و یک هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۲۹,۲۵۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۵۱ 14:29
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۰.۴۱ روز قبل
۲۸,۹۸۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۲ 14:30
۱۵,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۶۵ روز قبل
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۸۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.