به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا، سکه و ارز در معاملات امروز شاهد کاهش عمده قیمت ها در مقایسه با روز گذشته است.

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۹۳ (یک هزار و هشتصد و نود و سه ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۹۳ -۸.۲۰ -۰.۴۴ 15:00
۱,۹۰۱ -۱۵.۶۰ -۰.۸۳ روز قبل
۱,۹۱۷ -۸.۳۰ -۰.۴۴ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهشی شد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۲۸۴,۳۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد و چهار هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۲۸۴,۳۰۰ -۲۳,۱۰۰ -۱.۰۲ 17:38
۲,۳۰۷,۴۰۰ -۱۴,۲۰۰ -۰.۶۲ روز قبل
۲,۳۲۱,۶۰۰ ۱۱,۱۰۰ ۰.۴۷ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۰۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹,۸۹۵,۰۰۰ (نه میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۲۳۰ (چهل و نه هزار و دویست و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹,۲۳۰ -۱۲۰ -۰.۲۵ 14:31
۴۹,۳۵۰ ۰ ۰ روز قبل
۴۹,۳۵۰ ۱۰۰ ۰.۲ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار مبادله ای امروز

دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۱۹۴ (چهل و یک هزار و یکصد و نود و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۱,۹۱۳ (پنجاه و یک هزار و نهصد و سیزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۱,۹۱۳ -۴۱۷ -۰.۸۱ 17:20
۵۲,۳۳۰ -۱۷۸ -۰.۳۵ روز قبل
۵۲,۵۰۸ ۱۳ ۰.۰۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۶۵ درصدی، از ۶۰,۱۹۲ (شصت هزار و یکصد و نود و دو ) تومان به ۵۹,۸۰۴ (پنجاه و نه هزار و هشتصد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۹,۸۰۴ -۳۸۸ -۰.۶۵ 17:20
۶۰,۱۹۲ -۱۸۷ -۰.۳۲ روز قبل
۶۰,۳۷۹ ۷۳ ۰.۱۲ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۵۶۰ (سیزده هزار و پانصد و شصت ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۸۰۵ (یک هزار و هشتصد و پنج ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۵۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۶,۳۸۵ (سی و شش هزار و سیصد و هشتاد و پنج ) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۳۷ (سی و هفت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ -۳۲۰,۰۰۰ -۱.۱۸ 14:31
۲۷,۵۲۰,۰۰۰ -۸۱,۰۰۰ -۰.۳ روز قبل
۲۷,۶۰۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۰۳ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰ -۰.۴۱ 17:38
۱۴,۹۱۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۰.۲۷ روز قبل
۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۱۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹,۸۵۰,۰۰۰ (نه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.