به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا و سکه است.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۱ (یک هزار و هشتصد و یک) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۰۱ ۴.۴۰ ۰.۲۴ ۱۵:۰۰
۱,۷۹۷ ۴.۲۰ ۰.۲۳ ۲ روز پیش
۱,۷۹۳ ۱.۳۰ ۰.۰۷ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۰۲ درصدی، از ۱,۱۹۳,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و سه هزار و ششصد ) تومان به ۱,۲۰۶,۰۰۰ (یک میلیون و دویست و شش هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۰۶,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰ ۱.۰۲ ۱۶:۰۹
۱,۱۹۳,۶۰۰ -۴۵,۹۰۰ -۳.۸۵ روز قبل
۱,۲۳۹,۵۰۰ -۲۶,۱۰۰ -۲.۱۱ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۲۲۵,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و بیست و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۵۵۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۱۱ درصدی، از ۲۵,۸۸۴ (بیست و پنج هزار و هشتصد و هشتاد و چهار ) تومان به ۲۵,۶۰۰ (بیست و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۶۰۰ -۲۸۴ -۱.۱۱ ۱۶:۰۹
۲۵,۸۸۴ ۵۶ ۰.۲۱ روز قبل
۲۵,۸۲۸ ۲۱ ۰.۰۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۱۶۵ (سی و یک هزار و یکصد و شصت و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۱۶۵ -۳۲۲ -۱.۰۴ ۱۵:۲۰
۳۱,۴۸۷ -۸۴۰ -۲.۶۷ روز قبل
۳۲,۳۲۷ -۳.۰۰ -۰.۰۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۸۷ درصدی، از ۳۷,۷۰۴ (سی و هفت هزار و هفتصد و چهار ) تومان به ۳۷,۳۸۰ (سی و هفت هزار و سیصد و هشتاد) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۳۸۰ -۳۲۴ -۰.۸۷ ۱۵:۲۰
۳۷,۷۰۴ -۱,۰۰۶ -۲.۶۷ روز قبل
۳۸,۷۱۰ ۵۴ ۰.۱۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰ تومان افزایش، ۷,۷۱۰ (هفت هزار و هفتصد و ده ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۱۰ تومان افزایش، ۲,۰۰۰ (دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۷۹۱ (بیست و یک هزار و هفتصد و نود و یک ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,500,000 (دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.64 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۰.۶۴ ۱۶:۰۸
۱۲,۴۲۰,۰۰۰ -۴۲۴,۰۰۰ -۳.۴۲ روز قبل
۱۲,۸۴۴,۰۰۰ -۲۶,۰۰۰ -۰.۲۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۵۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۵۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۷۶ ۱۶:۱۰
۶,۵۰۰,۰۰۰ -۱۳۰,۰۰۰ روز قبل
۶,۶۳۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۴۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۳۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و سی و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.