دلیل جالب شهرداری در تغییر ندادن نام خیابان «خالد اسلامبولی» !

 

ناصر امانی درمورد برخی مطالبات در فضای مجازی برای تغییر نام خیابان خالد اسلامبولی باتوجه به سلفی بودن و سوابق و ارتباطات او با برخی تروریست ها، گفت: «تا آنجایی که من اطلاع دارم، آقای چمران گفتند مشروط به این شده است که مصر نام خیابان فرح را در قاهره عوض کند تا ما هم در اینجا نام خیابان خالد اسلامبولی را تغییر دهیم. آن‌ها انجام ندادند، ما هم این کار را نکردیم.»

این عضو شورای شهر تهران درباره اینکه این گفته‌ی رئیس شورای شهر مربوط به چه زمانی است، تصریح کرد: «ظاهرا مال دور قبل است. مصر اصرار داشت که نام خیابان خالد اسلامبولی را بردارید و تغییر دهید از آن سو هم جمهوری اسلامی گفت که شما نام فرح را از خیابانی که در قاهره وجود دارد، بردارید تا ما هم متعاقبا این کار را انجام دهیم.»

امانی ادامه داد: «آنها به تعهدات‌شان عمل نکردند و جمهوری اسلامی هم طبیعتا این کار را نکرد. این چیزی است که من از رئیس شورای شهر شنیدم و منبع آن، اینکه چه قدر رسمی یا غیر رسمی بوده یا چه میزان پیگیری شده است را نمی‌دانم.»

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.