در این احکام محمد جواد توکلی به عنوان "مشاور امور مدیریتی» و «مشاور علمی نظام بودجه‌ریزی" و حجج اسلام محمدجواد محقق‌نیا به عنوان مشاور علمی نظام پولی و بانکی، سید محمدکاظم رجایی مشاور علمی “تدوین برنامه هفتم توسعه” ، محمود عیسوی به عنوان مشاور علمی امور انرژی، مجید حبیبیان به عنوان مشاور علمی بازار سرمایه، محمد رجایی به عنوان مشاور علمی نظام مالیاتی و سعید پناهی به عنوان مشاور علمی در امور کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست منصوب شدند.

ارائه موضوعات پژوهشی مورد نیاز؛ تدوین طرح نامه‌های اجمالی موضوعات پژوهشی؛ مدیریت نظارت و ارزیابی قراردادهای پژوهشی مرتبط؛ تشکیل جلسات علمی جهت بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط؛ همکاری در تهیه برنامه هفتم توسعه کشور؛ شرکت فعال در جلسات شورای علمی گروه؛ شرکت در جلسات کمیسیون‌های تخصصی بر حسب مورد؛ معرفی افراد متخصص و کارشناس جهت شرکت در جلسات کمیسیون‌های تخصصی به گروه؛ انجام فعالیت‌های پژوهشی و تدوین گزارش‌های علمی و .... بخشی از وظایف مشاوران گروه اقتصاد اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می باشدکه در احکام آنها ذکر شده است.

این گزارش افزوده که همه این افراد از محققان، مدرسان و شخصیت های حوزوی و دانشگاهی می باشند.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند