در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران لایحه مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی بررسی شد که در نهایت کلیات این لایحه با ۱۵ رأی موافق از ۱۶ رأی به تصویب رسید.

یک فوریت این لایحه در جلسه گذشته به تصویب رسیده بود.

در ابتدا بهاره آروین، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تأکید کرد: رویکرد ما در کمیسیون برنامه و بودجه با توجه به تغییرات انجام شده و الحاقات به متن لایحه این است که مراسم مردمی اربعین حسینی به مراسم دولتی تبدیل نشود، از این رو این اصلاحات و الصاقات را انجام داده ایم، البته کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و کمیسیون سلامت نیز پیشنهاداتی برای این لایحه داشتند.

وی ادامه داد: در متن ماده واحده تأکید شده است که به شهرداری تهران اجازه داده می شود به منظور ارائه خدمات تخصصی شهری که شهرداری تهران از تجربه و امکانات لازم در ارائه آن برخوردار است نسبت به فراهم نمودن امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز در ایام اربعین حسینی اقدام و ضمن جذب کمک های مردمی و خیرین حداکثر تا سقف ۱۰ میلیارد تومان از ردیف اعتبار پیش بینی نشده بودجه مصوب سال ۹۸ شهرداری با عنوان «هزینه های در اختیار شهرداری تهران» هزینه کند و عملکرد آن را در تفریغ بودجه سال ۹۸ به شورای شهر ارائه کند.

وی ادامه داد: در ماده ۹۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران موظف است هزینه هایی که بر اساس تکالیف ستاد مرکزی اربعین را در ردیف مستقلی تحت عنوان طلب شهرداری تهران از دولت بابت هزینه های مراسم اربعین حسینی ثبت و نسبت به وصول آن اقدام کند.

مخبر کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به ماده ۲ این لایحه گفت: در این ماده به جلب مشارکت مردم و تشکل های مردم نهاد برای برگزاری مراسم اربعین تأکید شده است. بر این اساس با توجه به حکم ماده ۷۳ قانون شهرداری تهران مکلف است تمامی مسئولیت های خود را درباره مراسم اربعین به صورت تدریجی به هیئت های مذهبی و سازمان های مردم نهاد واگذار کند به طوری که تصدی گری و انجام هزینه های مستقیم و غیرمستقیم از محل منابع شهرداری تهران در مراسم اربعین تا سال ۱۴۰۰ به صفر برسد.

به گفته آروین، شهرداری تهران موظف است با اعلام فراخوان عمومی از ظرفیت هیئت های مذهبی و سازمان های مردم نهاد برای ارائه خدمات محول شده به شهرداری تهران از سوی ستاد مرکزی اربعین استفاده کند. البته ما در سه بند این موضوع را تفسیر کرده ایم.

در ادامه، حجت نظری، نظر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران برای لایحه مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران جهت مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی را قرائت کرد. با توجه به متن قرائت شده و پیشنهادات موجود در متن در نهایت آنچه که به تصویب اعضای شورا رسید تبصره ۴ این متن پیشنهادی بود که با ۱۵ رأی موافق از ۱۶ نفر حاضر در جلسه به تصویب رسید. بر این اساس پرداخت هر گونه حق مأموریت و انجام هزینه کرد در قالب فعالیت ها که با وظایف محوله از سوی ستاد مرکزی اربعین به شهرداری تهران مغایرت و ارتباط موضوعی نداشته باشد، ممنوع است.

همچنین در تبصره پیشنهادات این کمیسیون، شهرداری تهران موظف شده بود گزارش عملکرد مالی و اقدامات اجرایی صورت گرفته در مراسم اربعین حسینی را ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از پایان مراسم به شورای شهر تهران ارائه کند که با پیشنهاد سیدحسن رسولی این مدت زمانی به سه ماه مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت پیشنهاد سیدحسن رسولی با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.

از دیگر موارد پیشنهادی این کمیسیون، این بود که شهرداری تهران موظف است ارائه خدمات داخل کشور را در مرز مهران متمرکز کند و مسئولیت مرزهای شلمچه، چزابه و خسروی را به سایر کلانشهرها واگذار کند که این پیشنهاد با ۱۳ رأی مخالف به تصویب نرسید.

در ادامه جلسه، پیشنهادات کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر نیز مورد بررسی قرار گرفت. یکی از این پیشنهادات این بود که شهرداری تهران در برگزاری مراسم اربعین حسینی موظف است ملاحظات محیط زیستی را مدنظر قرار دهد که این پیشنهاد با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند