به گزارش دنیای اقتصاد، طلا، ارز و سکه امروز سیر صعودی قیمت را در مقایسه با روزهای پیش دنبال کرد.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز پنجم مرداد 98

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۴۱۴ (یک هزار و چهارصد و چهارده ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۲۷ جولای ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۳ درصدی به ۱,۴۱۹ (یک هزار و چهارصد و نوزده ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۱۹ ۴ ۰.۳ امروز
۱,۴۱۴ -۰.۶۶ روز قبل
۱,۴۲۳ ۳ ۰.۱۷ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۰۹,۸۰۰ (چهارصد و نه هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۳.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰۹,۸۰۰ ۱۲,۹۰۰ ۳.۱۴ امروز
۳۹۶,۹۰۰ -۶,۴۰۰ -۱.۶۲ ۲ روز پیش
۴۰۳,۳۰۰ -۱۳,۹۰۰ -۳.۴۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۳.۱۶ درصدی، از ۵۲۹,۱۰۰ (پانصد و بیست و نه هزار و یکصد ) تومان به ۵۴۶,۴۰۰ (پانصد و چهل و شش هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۴۶,۴۰۰ ۱۷,۳۰۰ ۳.۱۶ امروز
۵۲۹,۱۰۰ -۸,۷۰۰ -۱.۶۵ ۲ روز پیش
۵۳۷,۸۰۰ -۱۸,۴۰۰ -۳.۴۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۶۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۷۷۶,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و هفتاد و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۷۶,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ ۳.۱۵ امروز
۱,۷۲۰,۰۰۰ -۲۴,۰۰۰ -۱.۴ ۲ روز پیش
۱,۷۴۴,۰۰۰ -۶۲,۰۰۰ -۳.۵۶ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در صرافی

امروز دلار خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، دلار که ۲ روز پیش تا ۱۱,۹۵۰ (یازده هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۲۷ جولای ۲۰۱۹ - با رشد ۱.۱۹ درصدی به ۱۲,۰۹۵ (دوازده هزار و نود و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۰۹۵ ۱۴۵ ۱.۱۹ امروز
۱۱,۹۵۰ -۲۴۳ -۲.۰۴ ۲ روز پیش
۱۲,۱۹۳ -۱۰۷ -۰.۸۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۲,۲۰۰ (دوازده هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۸ درصدی داشته است.

قیمت یورو امروز

یورو، امروز به ۱۳,۸۹۳ (سیزده هزار و هشتصد و نود و سه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۸۹۳ ۱۴۷ ۱.۰۵ امروز
۱۳,۷۴۶ -۲۰۲ -۱.۴۷ ۲ روز پیش
۱۳,۹۴۸ -۱۴۴ -۱.۰۴ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۱.۸۸ درصدی، از ۱۴,۸۵۶ (چهارده هزار و هشتصد و پنجاه و شش ) تومان به ۱۵,۱۴۲ (پانزده هزار و یکصد و چهل و دو ) تومان رسید.

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز درام ارمنستان ۲۶ (بیست و شش ) تومان، درهم امارات ۳,۳۳۰ (سه هزار و سیصد و سی ) تومان، لاری گرجستان ۴,۱۳۹ (چهار هزار و یکصد و سی و نه ) تومان، لیر ترکیه ۲,۱۵۷ (دو هزار و یکصد و پنجاه و هفت ) تومان، دلار کانادا ۹,۲۸۹ (نه هزار و دویست و هشتاد و نه ) تومان، دلار استرالیا ۸,۴۵۰ (هشت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان، فرانک سوئیس ۱۲,۳۰۸ (دوازده هزار و سیصد و هشت ) تومان، منات آذربایجان ۷,۱۹۵ (هفت هزار و یکصد و نود و پنج ) تومان، بات تایلند ۳۹۶ (سیصد و نود و شش ) تومان و رینگیت مالزی ۲,۹۶۵ (دو هزار و نهصد و شصت و پنج ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۳,۹۷۴,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۲۷ جولای ۲۰۱۹ - با رشد ۴.۱ درصدی به ۴,۱۴۴,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و چهل و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۱۴۴,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۴.۱ امروز
۳,۹۷۴,۰۰۰ -۱۷۰,۰۰۰ -۴.۲۸ ۲ روز پیش
۴,۱۴۴,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۳.۶۲ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۴,۲۴۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۸۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۴,۲۳۶,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و سی و شش هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۳.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۲۳۶,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۳.۰۶ امروز
۴,۱۰۶,۰۰۰ -۵۴,۰۰۰ -۱.۳۲ ۲ روز پیش
۴,۱۶۰,۰۰۰ -۱۸۷,۰۰۰ -۴.۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

در بازار امروز نیم سکه نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۲۹۸,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و نود و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه، امروز به ۱,۴۹۹,۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و نود و نه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند