عطاءالله مهاجرانی در توئیتی نوشت:

حرف قابل توجهی ست!

می گویند شما که  نزدیک سی سال پیش در باره مذاکره مستقیم مقاله نوشتی، چرا اکنون مخالف مذاکره هستی!؟

دلیلش روشن است، همه عناصر معادله تغییر کرده اند، گفته اند: کارها در گرو زمانه خویشند، الأمور مرهونة باوقاتها

مدرس گفته بود، برخی از ترس مرگ خودکشی می کنند.

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند