روحانی از دستاوردهای سانتریفیوژ زونال پیوسته، طراحی و ساخت سیستم کنترلی سامانه سنجش فرایندی، ساخت چشمه فوتون‌های درهم تنیده کوانتومی، ایتریوم ۹۰، اکسیژن ۱۸ و طراحی و  ساخت طیف سنج پیشرفته FTIR در سالن اصلی این مراسم رونمایی کرد.

 

چند دستاورد دیگر از جمله نصب زنجیره ۲۰تایی ماشین سانتریفیوژ پیشرفته IR۶ در سایت نطنز و بهره‌برداری از مرکز ملی فناوری خلاء ایران در فردو از طریق ویدئو کنفرانس رونمایی شد.