حمیدرضا حاجی‌بابایی افزود:بر این اساس پایین‌ترین حقوق‌ها ۵۲۵ هزار تومان افزایش می‌یابد و بالاترین حقوق‌ها با احتساب مالیات ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد؛ به این معنا که پایین‌ترین حقوق که یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان است حدود ۴۳ درصد رشد می‌کند و بالاترین حقوق‌ها با احتساب مالیات ۹/‌۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.این مصوبه کاملاً عادلانه است چرا که ۴۰۰ هزار تومان به همه کارکنان به صورت مساوی داده می‌شود، از سوی دیگر، افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای برقراری عدالتِ کامل است. چه کسی گفته است کسی که بازنشسته با مدرک لیسانس است، حقوق یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی بگیرد و فرد دیگری با همان مدرک تحصیلی ۱۷ میلیون تومان دریافت کند؟این رویه ظلم است.