منصور رحمانیان روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: بررسی آخرین الگوهای پیش یابی هواشناسی حاکی از فعالیت متناوب سامانه بارشی تا اوایل وقت پس فردا چهارشنبه در استان البرز است.

وی ادامه داد: پیامد این وضعیت، بعضی ساعات به ویژه عصر و شب و اوایل وقت رگبار و رعد و برق ، وزش باد و در ارتفاعات طالقان و جاده کرج - چالوس بارش ها به صورت رگبار باران و برف متناوب به همراه رعد و برق خواهد بود.

رحمانیان، وضعیت هوای امروز استان را، ابری و مه آلود، بعضی ساعات رگبار باران، ارتفاعات برف و رعد و برق اعلام کرد.

این مسئول دمای کمینه و بیشینه هوای امروز البرز را بین پنج تا ۱۳ درجه بالای صفر، سرعت وزش باد ۲۰ کیلومتر درساعت ذکر کرد و افزود: آسمان فردا سه شنبه البرز، ابری، بارش باران و ارتفاعات مخلوط برف و باران و رعد و برق خواهد بود.

رحمانیان گفت: دمای کمینه و بیشینه هوای البرز طی این مدت بین چهار تا ۱۲ درجه بالای صفر و سرعت وزش باد نیز ۲۰ کیلومتر در ساعت است.

وی بیان داشت : وضعیت هوای پس فردای البرز، ابری، پاره ای نقاط بارش باران و در ارتفاعات بارش باران و برف و رعد وبرق، از ظهر کاهش ناپایداری و وزش باد گاهی شدید پیش بینی می شود.

وضعیت کیفی هوای امروز و ۲ روز آینده استان البرز سالم است.