اسپوتنیک گزارش داد، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد، دولتهای آلمان و آمریکا در چارچوب مذاکراتشان تحت عنوان "گفت‌وگوی راهبردی آلمان-آمریکا" تقویت همکاری راهبردی میان خود و همچنین رسیدگی به بحرانها در خاورمیانه را به عنوان اولویتهای کلیدی خود شناسایی کردند.

در این بیانیه تصریح شد: هیاتهای دو کشور این اولویتهای اصلی را شامل مقابله با تهدیدها علیه امنیت دو سوی اقیانوس اطلس، رسیدگی به بحرانهای خاورمیانه و تقویت همکاری راهبردی آمریکا-آلمان در سالهای پیش رو در مواجهه با ظهور مجدد رقابت میان ابرقدرتها شناسایی کردند.

مذاکرات هیاتهای واشنگتن و برلین در چارچوب موسوم به گفت‌وگوی راهبردی آلمان-آمریکا روز جمعه تحت ریاست دیوید هیل، معاون امور سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا و آندریاس میشائلیس، معاون وزیر خارجه آلمان در واشنگتن دی سی برگزار شد.

بر طبق بیانیه مذکور، هر دو طرف در این مذاکرات بر تعهدشان برای تقویت همکاری دو جانبه تاکید کردند.