بررسی لایحه آئین‌نامه ایمنی حمل و نقل دانش‌آموزان صبح امروز روی میز اعضای شورای شهر قرار گرفت.

 در ابتدای بررسی این لایحه "شهربانو امانی" عضو کمیسیون  عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در رابطه با این لایحه پیشنهادی خود گفت: این لایحه در پی ملزم کردن شهرداری تهران به ارائه لایحه آئین‌نامه ایمنی حمل و نقل دانش‌آموزان است و کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران پس از جلسات متعدد با معاونت تخصصی شهرداری در حوزه حمل و نقل در نهایت این لایحه را به شورای شهر تهران ارسال کرد.

امانی با بیان اینکه این لایحه امروز مراحل پایانی خود را طی می‌کند و با توجه به اینکه دانش آموزان سرمایه انسانی نسل آینده هستند می‌توان با تصویب این لایحه شرایط مطلوبی را در شهر تهران برای این افراد فراهم کرد گفت: تعریف ارتقاء و همچنین کیفیت خودروهای سرویس مدارس، نحوه صدور فعالیت برای شرکت‌های تخصصی در حوزه سرویس مدارس، فرآیند گواهی صدور صلاحیت رانندگان سرویس مدارس، آرام‌سازی محیط پیرامونی مدارس، برنامه آموزشی برای رانندگان و دانش‌آموزان از مواردی است که در این لایحه به آن توجه شده است.

در ادامه احمد مسجدجامعی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی این لایحه با بیان اینکه این کار ارزشمند و قابل تقدیری است اما در این حوزه دو سند داریم که سند اول مربوط به آموزش و پرورش و دولت است و سند بعدی مربوط به شهرداری است، ادامه داد: در لایحه‌ای که امروز قرائت شد، بیشتر مسئولیت‌ها به شهرداری تهران و در سند قبلی بیشتر مسئولیت‌ها به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است؛ پیشنهاد می‌دهم که تلفیقی از این دو سند را تعریف و در نهایت اجرایی کنیم. قاعدتاً آموزش و پرورش با توجه به مسئولیتی که در حوزه تعلیم و تربیت دارد، وظایف بیشتری را در این بخش باید به عهده داشته باشد.

به گزارش ایسنا، در ادامه با توجه به عدم مخالفت اعضای شورای شهر تهران، کلیات این لایحه با ۱۶ رأی موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.