به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار امروز با ۷۵۵۰ تومان کاهش، ۴۱۰,۲۵۰ (چهارصد و ده هزار و دویست و پنجاه ) تومان شد.

قیمت طلا

قیمت اونس طلا امروز

قیمت امروز هر اونس طلا برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو شد، به طوری که هر اونس طلا که 2 روز پیش تا 1,298 (یک هزار و دویست و نود و هشت) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه 20 اسفند 1397 مصادف با 11 مارچ 2019 - با کاهش 0.09 درصدی به 1,297 (یک هزار و دویست و نود و هفت) دلار رسید.

قیمت طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به 410,250 (چهارصد و ده هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش 1.84 درصدی داشته است.

قیمت طلا ۲۴ عیار امروز

قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش 1.84 درصدی، از 557,060 (پانصد و پنجاه و هفت هزار و شصت ) تومان به 546,990 (پانصد و چهل و شش هزار و نهصد و نود ) تومان رسید.

آخرین قیمت مثقال طلا

قیمت هر مثقال طلا امروز با کاهش 1.68 درصدی، از 1,807,000 (یک میلیون و هشتصد و هفت هزار) تومان به 1,777,000 (یک میلیون و هفتصد و هفتاد و هفت هزار) تومان رسید.