به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۲۴ درصد از ۴۰۱,۷۱۰ (چهارصد و یک هزار و هفتصد و ده) تومان به ۴۱۰,۹۴۰ (چهارصد و ده هزار و نهصد و چهل ) تومان رسید.

قیمت طلا

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت هر اونس طلا در بازار امروز به 1,285 (یک هزار و دویست و هشتاد و پنج ) دلار رسید، که نسبت به روز قبل 0.21 درصد کاهش داشته است.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش 2.24 درصد از 401,710 (چهارصد و یک هزار و هفتصد و ده ) تومان به 410,940 (چهارصد و ده هزار و نهصد و چهل ) تومان رسید.

گرم طلا ۲۴ عیار امروز

در بازار امروز هر گرم طلا ۲۴ عیار نسبت به روز قبل با 12320 تومان افزایش 547,920 (پانصد و چهل و هفت هزار و نهصد و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ مثقال طلا

همچنین قیمت هر مثقال طلا با 2.24 درصد افزایش نسبت به روز قبل 1,780,000 (یک میلیون و هفتصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.