وب سایت استاتیستا با انتشار یک اینفوگرافیک، درباره کشورهای مجهز به تسلیحات و زرادخانه های هسته ای نوشته است :

تخمین زده می شود که در حال حاضر ۱۴۴۸۵ کلاهک اتمی تنها در اختیار ۹ کشور جهان قرار دارد. طبق اطلاعات گردآوری شده انجمن دانشمندان آمریکایی( FAS)، روسیه و آمریکا در صدر این کشورها قرار دارند؛ به همراه زرادخانه های ترکیبی با ۱۳۰۰۰ کلاهک هسته ای که بقایای آن از زمان جنگ سرد تا کنون قابل مشاهده است. از آن زمان تا کنون دو کشور به دنبال ساز وکاری برای خلع سلاح هستند- از تعداد ۱۳۴۰۰ کلاهک هسته ای بیش از ۵۰۰۰ عدد از رده خارج شده است که در انتظار انهدام هستند.

آمار انجمن دانشمندان آمریکایی (FAS) درباره کشورهای مجهز به سلاح‌های هسته‌ای