لیست آپارتمان‌های موجود جهت خرید در حوالی خیابان آزادی (از نواب تا میدان آزادی) در جدول زیر آمده است. 

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا عجله فروشنده تغییر می‌کند.

9412711_919