عملیات والفجر ۸ که از آن به عنوان نبرد اول فاو نیز نام برده می‌شود، عملیات آبی-خاکی بود که در آن نیروهای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران، با غافلگیری نیروهای عراقی از اروندرود عبور کرده و موفق به آزادسازی شهر فاو و روستاهای حومه آن و تصرف تأسیسات نفتی و پتروشیمی و اسکله‌های بارگیری آن شدند. در پی این عملیات ارتباط عراق با آب‌های آزاد جهان هم قطع شد.