نویسنده با اشاره به این اظهارات می‌پرسد: «آیا انتشار چنین اظهاراتی حکایت از وجود اختلافات جدی در اردوگاه اصلاح‌طلبان دارد؟ یا آنکه برآمده از یک سناریو و نوعی تقسیم کار در این اردوگاه است و اهداف دیگری را دنبال می‌کند؟ انتشار آن چه دستاوردهایی برای اصلاح‌طلبان خواهد داشت؟»

او در ادامه چند گمانه را مطرح می‌کند. اولین گمانه این است که اصلاح‌طلبان به دنبال «آسیب‌شناسی» هستند و نسبت به آینده «نگرانی» دارند. گمانه دوم این است که اصلاح‌طلبان به دنبال «شوک درمانی و رقیب هراسی» هستند؛ به این معنا که با انتشار چنین مطالبی نوعی «شوک درمانی» برای خروج از خمودگی‌ اردوگاه اصلاح‌طلبان ایجاد کنند.

نویسنده گمانه سوم را «ایجاد توهم در جریان رقیب» ‌خوانده می‌نویسد: «چنین اظهاراتی در قالب سناریوی دیگری نیز قابل فهم و ارزیابی است و می‌تواند عاملی باشد تا رقیب را دچار «اشتباه محاسباتی» کند.» صبح صادق نگران است که پذیرش پیروزی زودهنگام باعث شود تا «رقابت‌ها و مناقشات درون گروهی را با توجه به چشم‌انداز متوهمانه پیروزی آسان تشدید شود. همچنین نگران است این موضوع «ایشان را در سراشیبی انشقاق و واگرایی و تفرق بیندازد.»

صبح صادق معتقد است اصلاح‌طلبان به دنبال «هموار شدن مسیر برای تغییر موازنه در انتخابات آتی به نفع خود» هستند. در پایان نیز کنایه‌ای می‌زند که معنایش این است که دست ما راخوانده‌اند. این نشریه می‌نویسد: «مطالبه‌ای که به نظر می‌رسد تحقق آن نیازمند تلاش‌های بسیار بیشتر از اظهاراتی اینچنینی است.»