آسوشیتدپرس گزارش داد، کره‌شمالی وکره‌جنوبی در هفته‌های گذشته به عنوان بخشی از توافقات برای کاهش تنش‌ها، هر یک چندین پست مرزی خود را برچیده یا غیرمسلح کردند. این توافق‌ها در جریان نشست رهبران این دو کشور در ماه سپتامبر در پیونگ‌یانگ به دست آمده بود.

وزارت دفاع کره‌جنوبی اعلام کرد، دو کره توافق کردند که چهارشنبه آینده طی یک روز روند اقدامات یکدیگر را در برچیدن یا غیرمسلح کردن این پست‌های مرزی راستی‌آزمایی کنند.

طبق اعلام سئول، کره‌شمالی و کره‌جنوبی هر یک ۱۱ تیم بازرسی را به ۱۱ پست مرزی یکدیگر اعزام خواهند کرد.

بر اساس توافقنامه‌های ماه سپتامبر، دو کره همچنین اقداماتی را برای غیرنظامی کردن روستایی مرزی مشترکشان، متوقف کردن مانورها با استفاده با گلوله‌های واقعی در امتداد این مرز و پاکسازی مین‌ها انجام دادند.