اولین داروخانه رباتیک کشور در ارومیه با حضور حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

این داروخانه در محل پروژه دی  کلینیک تخصصی و فوق تخصصی تدبیر قرار دارد و در زیربنای کلی ۲۶۰۰۰مترمربع احداث شده است.

برای راه اندازی نخستین داروخانه روباتیک کشور در کشور، ۱۲ میلیارد ریال اعتبار توسط سرمایه گذار فنلاندی هزینه شده است.

گفتنی است کار ساخت پروژه فوق تخصصی و دی کلینیک تدبیر و داروخانه رباتیک در سال ۱۳۹۳ آغاز و امروز به دست وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورد بهره برداری قرار گرفت ضمن اینکه برای اجرای آن ۸۰۳  میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.