قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۸۱ صدم درصد افزایش به ۵۷ دلار و ۱۴ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت نیز با یک و دو صدم درصد افزایش به ۶۷ دلار و ۳۰ سنت رسید.

oill

قیمت طلا نیز با ۱۷ صدم درصد افزایش به ۳۹ دلار و شش سنت در هر گرم رسید.

gold-price-performance-USD_x