دولت اردن اعلام کرده که برای ورود به مذاکرات درباره الباقوره و الغمر درخواست رسمی از سوی اسرائیل دریافت کرده است. رژیم صهیونیستی براساس الحاقیه معاهده صلحی که در سال ۱۹۹۴ میان دو طرف به امضا رسید، به مدت ۲۵ سال این مناطق را اجاره کرده بود.

جمانه غنیمات، وزیر مشاور اردن در امور رسانه در این خصوص گفت، عبدالله دوم، پادشاه این کشور اعلام کرده که با پایان یافتن مدت زمان قانونی قرارداد اجاره این مناطق در اول اکتبر ۲۰۱۹، همکاری میان دو طرف در این باره پایان می‌یابد.

وی افزود، اردن براساس این قرارداد بر حق قانونی خود تاکید دارد و همکاری درخصوص مناطق مذکور را پایان می‌دهد و جهت اجرایی شدن این تصمیم و آنچه که حقوق و منافع ملی‌اش را تضمین می‌کند، وارد رایزنی شده و به همه حقوق اسرائیل احترام خواهد گذاشت.

ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن ۲۲ اکتبر تاکید کرده بود که کشورش آماده انجام مذاکره با اسرائیل پیرامون مناطق الباقوره و الغمر است.

به موجب توافق صلح میان رژیم صهیونیستی و اردن موسوم به "وادی عربه" در سال ۱۹۹۴ اراضی مذکور به مدت ۲۵ سال به اسرائیل اجاره داده شده و مهلت این قرارداد ۲۶ اکتبر سال ۲۰۱۹ به پایان می‌رسد. به موجب پیوست‌های توافق صلح، باید یک سال قبل از پایان مهلت اجاره اراضی، تصمیم مخالفت یا تمدید اجاره به طرف مقابل اطلاع داده شود.