خبرگزاری رویترز نوشت، این قطعنامه پس از ناکامی آمریکا در افزودن متنی به آن درباره درخواست از کوبا برای بهبود سوابق حقوق بشری، تصویب شده است.

رای سازمان ملل ضمانت اجرایی ندارد و تنها دارای بار سیاسی است. کنگره آمریکا است که می تواند این تحریم اقتصادی ۵۰ ساله علیه کوبا را متوقف کند.

آمریکا و اسرائیل علیه این قطعنامه رای دادند، ۱۸۹ کشور به نفع آن رای داده و اوکراین و مولداوی نیز رای ندادند.

نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل به مجمع عمومی گفت که صدور قطعنامه به فرصتی برای کشورها بدل شده تا "انگشت در چشم آمریکا فرو کنند".

وی پیش از رای‌گیری ادامه داد: اما زمانیکه این رای گیری ها را انجام می دهید، به آمریکا ضربه نمی‌زنید. شما در اصل زمانیکه اعلام می‌کنید رفتار رژیم کوبا مورد قبول است، به مردمش ضربه می زنید.

آمریکا هشت متمم را برای اضافه شدن به قطعنامه توقف تحریم‌ها علیه کوبا پیشنهاد کرد و از دولت هاوانا نیز خواسته تا به صورت کامل به شهروندانش حقوق مدنی، سیاسی، آزادی و اقتصادی بدهد که شامل آزادی برگزاری تجمعات و آزادی بیان است.

این متمم‌ها پس از آنکه بیش از ۱۱۳ کشور علیه آنها رای دادند، منتفی شد. تنها آمریکا، اوکراین و اسرائیل به آنها رای دادند. بیش از ۶۵ کشور نیز رای ممتنع دادند.

برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا نیز روز پنجشنبه گفت که دولت آمریکا فاقد اختیار اخلاقی برای انتقاد از حقوق بشر کوبا و سایر کشورهاست.