پوریا پورسرخ تصویری از خود کنار حسن یزدانی، قهرمان کشتی آزاد را در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: «مهمان سفره پر محبت خانواده محترم پهلوان حسن یزدانی...افتخار ایران.»