هرچهار لیتر بنزین در سال 1308 در حدود یک ریال بود و به این ترتیب بهای هر 16.5 لیتر 4 ریال بود . 

در این دوره زمانی اتومبیل های بسیار کمی در ایران تردد می کردند و این وسیله نقلیه ، مختص اعیان و اشرافی بود که تمکن مالی فراوانی داشتند و از پس تامین هزینه های آن بر می آمدند . 
اغلب مردم در این دوره زمانی با کالسکه و چهارپا تردد می کردند. 
سال 1308 البته سالی بود که قیمت مواد غذایی در آن افزایشی چشمگیر را بنا بر اعلان روزنامه های آن دوره تجربه کرده بودند . 
لازم به توضیح است تا اسفند ماه سال 1308 قران در ایران رواج داشت اما از این تاریخ بود که ریال در ایران رایج شد و هر ریال برابر با صد دینار بود .

 

پمپ بنزین قدیمی
در این دوره زمانی قیمت یک من گوشت، در ماه های پیش از رواج ریال برابر با ۷ قران بود . یک من گوشت گاو ۴ قران فروخته می شد . 
در کتاب اقتصاد کوچه نوشته مجید پورشافعی قیمت یک اتومبیل نو در 81 سال قبل یعنی سال 1315 حدود 2600 تومان بود که رقمی بسیار بالا محسوب می شود. 
بهای لاستیک سواری ۲۲۱ ریال ، لاستیک باری ۵۳۱ ریال تا ۲۲۰۴ ریال و لاستیک باری و اتوبوس از ۶۱۷ ریال تا ۱۵۸۱ ریال بود 
این ارقام هزینه بالای نگهداری خودرو در این دوره زمانی را نشان می دهد. 
بنزین، این کالای وارداتی در این دوره اما به نظر می رسد در همان دوره نیز قیمتی ارزان تر از سایر ملزومات خودرو داشته است.

 بنزین امروزه یکی زا استراتژیگ ترین کالاهای ایران است .مصرف بالای بنزین در ایران و قاچاق گسترده این فراورده در ماه های اخیر خبرسازی این کالا را افزایش داده و خبرهایی در خصوص بازگشت کارت سوخت و افزایش قیمت آن به گوش می رسد . در حال حاضر هر لیتر هزار تومان قیمت دارد.