حمید بعیدی نژاد سفیر کشورمان در لندن امروز سه شنبه 3 مهرماه با انتشار پستی در صفحه توئیتر خود از شکایت سفارت ایران از شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال خبر داد.

بعیدی نژاد نوشت:  سفارت ایران در لندن ضمن تسلیم شکایت رسمی خود به «آفکام» برای بررسی اقدام غیر قانونی شبکه ایران اینترنشنال در پخش مصاحبه با سخنگوی گروه تروریستی، بطور جداگانه از دولت انگلیس نیز درخواست نمود که با شناسایی اعضای این گروه تروریستی، فعالیت آنها را ممنوع و از این کشور اخراج نماید.

شکایت سفارت ایران در انگلیس از شبکه اینترنشنال