"یان کلود یونکر"، رئیس کمیسیون اروپایی در سخنانی درباره عواقب ناسیونالیسم روزافزون در اروپا هشدار داده و تاکید کرد که ناسیونالیسم هرگز مسائل را حل نکرده بلکه همواره تنها مسائل جدید ایجاد کرده است. به گفته یونکر پوپولیست ها در اروپا تنها به دنبال مقصر هستند و راه حل هایی را ارائه می دهند که کمیسیون بر خلاف آن ها است.

وی همچنین تاکید کرد که مسائل بزرگ آینده مانند مهاجرت، امنیت و دیجیتالی شدن در اروپا تنها به صورت مشترک قابل حل است.

وی افزود: من اعتقاد دارم که این بینش اروپایی غلبه خواهد یافت و کسانی که به آینده در صلح و رفاه متعهد هستند به جای دنباله روی از پوپولیست ها در انتخابات بعدی علیه آن ها رای می دهند.

رئیس کمیسیون اروپایی چهارشنبه آینده آخرین سخنرانی خود درباره شرایط اتحادیه اروپا قبل از انتخابات اروپایی ماه می را خواهد داشت. وی از سال ۲۰۱۴ مسئولیت ریاست کمیسیون اروپایی را بر عهده داشته و در سال ۲۰۱۹ از این سمت کناره گیری خواهد کرد.

دوران ریاست کمیسیون اروپایی یونکر در کنار بحران پناهندگان و مسئله برگزیت بخصوص با یک ناسیونالیسم روزافزون در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همراه بود.

در سال های اخیر بسیاری احزاب راستگرای افراطی و پوپولیستی در انتخابات های برگزار شده موفقیت های چشمگیری را به دست آوردند.

انتخابات اروپایی سال آینده برگزار می شود و بسیاری سمتهای مهم اروپایی مانند ریاست کمیسیون اروپا و مسئول سیاست خارجی این اتحادیه تغییر می کند. آلمان در حال حاضر برای تصاحب این مقام ها در اروپا تلاش می کند. در همین راستا "منفرد وبر" آلمانی که در حال حاضر رئیس فراکسیون حزب مردم پارلمان اروپا است اعلام کرده که می خواهد نامزد ریاست کمیسیون اروپایی شود.