زید رعد حسین، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل با تاکید بر این که تهدیدات آمریکا در ارتباط با قطع کمک‌های مالی به دفتر حقوق بشر سازمان ملل به معنای مرگ این سازمان نیست، اما همزمان تاکید کرد که امیدوار است دیگر کشورها اقدامات مشابه آمریکا را علیه سازمان ملل دنبال نکنند.

رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل همچین گفته است اگر آمریکا تهدیدات مطرح شده از سوی جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ علیه کمیسونر حقوق بشر را اجرا کند، این کمیسیون همچنان به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.

پنجشنبه گذشته «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده بود که واشنگتن بودجه دفتر کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل را قطع خواهد کرد. بولتون همچنین افزوده بود که با قطع بودجه آمریکا، شورای حقوق بشر سازمان ملل بزرگترین حامی مالی خود را از دست خواهد داد.

بولتون در مصاحبه خود گفت که مقامات آمریکایی محاسبه می‌کنند که چه مقدار از بودجه‌ آمریکا به دفتر کمیسیونر و چه مقدار به شورای حقوق بشر سازمان ملل که ۴۷ عضو دارد می‌رسد و آن را کاهش خواهد داد.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا حدود ۲۲ درصد از کل بودجه کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل را تامین می‌کند.