مارگولاشویلی، روز چهارشنبه گفت : طبق قانون، احزاب سیاسی حق دارند که از امروز تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کنند..

بر اساس قانون اساسی جدید گرجستان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸ میلادی با مشارکت مسستقیم رای دهندگان برگزار و رئیس جمهوری به مدت شش سال انتخاب می شود . 

دوره بعدی انتخابات سال ۲۰۲۴ میلادی بر اساس سیستم جدید برگزار و رئیس جمهوری را نمایندگان پارلمان انتخاب خواهند کرد .

۱۰ حزب سیاسی مخالف دولت گرجستان، مدتی پیش «گریگول واشادزه» وزیر امور خارجه اسبق و عضو حزب &#۳۹; جنبش اتحاد ملی &#۳۹; را نامزد انتخابات ریاست جمهوری آتی گرجستان معرفی کرده اند . 

همچنین تاکنون، «داوید اوسوپاشویلی» رئیس اسبق پارلمان ، «شالوا ناتلاشویلی» رئیس حزب لیبوریست ، «زوراب جاپاریدزه» یکی از رهبران حزب &#۳۹; گیرچی&#۳۹; ، ساندرو برگادزه رهبر جنبش &#۳۹;مارش گرجی&#۳۹; ، داوید باکرادزه رهبر حزب &#۳۹; گرجستان اروپایی &#۳۹; داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری گرجستان شده اند . 

حزب حاکم &#۳۹; رویای گرجستان &#۳۹; تاکنون نامزدی برای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری معرفی نکرده است .