عنوان نرخ

قیمت زنده

تغییر

زمان

اونس طلا

۱,۲۴۵.۵۸

(۰.۲۲%) ۲.۷۲

۱۱:۴۸:۵۷

مثقال طلا

۹,۸۳۶,۰۰۰

(۰.۴۹%) ۴۸,۰۰۰

۱۱:۴۹:۰۲

گرم طلای ۱۸

۲,۲۷۰,۶۰۰

(۰.۴۸%) ۱۰,۹۰۰

۱۱:۴۸:۳۰

گرم طلای ۲۴

۳,۰۲۷,۴۰۰

(۰.۴۸%) ۱۴,۵۰۰

۱۱:۴۸:۳۰

سکه بهار آزادی

۲۵,۶۰۰,۰۰۰

(۰%) ۰

 

سکه امامی

۲۶,۶۹۰,۰۰۰

(۰.۳۴%) ۹۰,۰۰۰

۱۱:۴۸:۲۹

نیم سکه

۱۳,۱۰۰,۰۰۰

(۰.۳۸%) ۵۰,۰۰۰

۱۱:۴۷:۰۳

ربع سکه

۶,۷۰۰,۰۰۰

(۱.۴۹%) ۱۰۰,۰۰۰

۱۱:۴۷:۰۳

سکه گرمی

۳,۹۵۰,۰۰۰

(۰%) ۰