این بیانیه هند در واکنش به مطرح شدن مساله کشمیر توسط پاکستان در سازمان ملل منتشر شده است. در چند هفته گذشته این سومین بار است که پاکستان مساله کشمیر را در سازمان ملل مطرح می کند.

هند در مقابل این اقدامات اعلام کرد که اسلام آباد بار دیگر سعی کرده است تا با مطرح کردن مسائل بی ارتباط، از مجامع سازمان ملل سو استفاده کند.

هند در این بیانیه تاکید کرد ادعاهای مطرح شده در این گزارش دارای اعتبار لازم برای بررسی توسط اعضای شورای حقوق بشر نیست.

ملیحه لودهی نماینده دائم پاکستان امروز در سازمان ملل در سخنان خود به گزارش ماه گذشته زید رعد حسین کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص کشمیر و کشمیر تحت کنترل پاکستان اشاره کرد.

تانمیا لال معاون نماینده دائم هند در سازمان ملل در پاسخ گفت: این گزارش در خصوص ایالت جامو و کشمیر هند نشان دهنده جانب داری آشکار یک مقام است که بدون هیچ اختیاری عمل کرده است و بر منابع اطلاعاتی تایید نشده استناد کرده است.

هند این گزارش که خواستار تشکیل یک کمیته تحقیقات از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق بین المللی و مستقل در مورد اتهامات نقض حقوق بشر در کشمیر شده را به شدت رد کرده است.

هفته گذشته پس از آنکه پاکستان مساله کشمیر را در سازمان ملل مطرح کرد هند هم این کشور را مرکز تروریسم در جنوب آسیا و فراتر از آن خواند و اعلام کرد اقدامات کینه جویانه پاکستان برای انتشار یک روایت اشتباه از کشمیر موفقیت آمیز نبوده است.

بر اساس توافق شیملا که در سال ۱۹۷۲ میان هند و پاکستان امضا شده است، دهلی نو خواهان حل مساله کشمیر به صورت دوجانبه شده است و با دخالت هر کشور یا نهاد سوم در کشمیر مخالفت کرده است.

بخشی از کشمیر درخاک هند و بخشی دیگر درخاک پاکستان قراردارد. هر دو کشور ادعای مالکیت بر تمام کشمیر را دارند و همین موضوع یکی ازعلل اصلی مناقشه دیرینه میان دهلی نو و اسلام آباد از زمان استقلال پاکستان از هند در سال ۱۹۴۷میلادی تاکنون است.